Leuk dat je een mailtje hebt ontvangen van ons! Je vind hier onze privacyverklaring, algemene voorwaarden en disclaimer terug, wel zo makkelijk. 

Privacyverklaring

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. Hieronder download je onze privacyverklaring.

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de  METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens  de laatselijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden jou op verzoek (nogmaals) toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen. Verder is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in een e-mailbericht van Smart-M is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien jij niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt jou verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Path 7
Path 157

Onze gegevens

Smart-M, Noorsestraat 7

5171PP Kaatsheuvel

+31(0)416-272731

[email protected]

BTW: 807.975.977.b.01

KVK: 1805999

Smart-M