Smart-Future

Samenwerken aan een mooie toekomst

Samen met andere bedrijven, brancheverenigingen, overheid en maatschappelijke organisaties tekenden we het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’. Het doel van het convenant om internationaal verantwoord ondernemen te bevorderen. Dit doen we door misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de metaalsector terug te dringen.

Smart Verantwoordelijkheid nemen

Metaalconvenant

Door actief deel te nemen aan het metaalconvenant nemen we onze verantwoordelijkheid voor alle aspecten van onze productieketen. Door samen te werken met andere organisaties kunnen we misstanden in onze keten gezamenlijk aanpakken.

Door samen te werken met Smart-M ben je ervan verzekerd dat jouw organisatie met een eerlijke organisatie samenwerkt. Meer weten over het metaalconvenant?

SMART questions

Vragen

Waar komt metaal eigenlijk vandaan? Wat is de invloed van metaal op het milieu? Welke mensen werken er aan metaalwinning? Wat gebeurt er met ons afval? Allemaal vragen waar wij op dit moment geen antwoord op hebben, maar vragen waar we juist wel antwoord op willen hebben!

Wil je meer weten over het convenant? Neem gerust contact met ons op.

IMVO Beleid

Als Smart-M zijn betrokken bij het Nederlands Metaal Convenant en geven wij actief vorm aan dit initiatief. Het Nederlands Metaal Convenant is een convenant dat tot doel heeft duurzaamheid en verantwoord ondernemen in de metaalsector te bevorderen. Als Smart-M zijn wij toegewijd aan het realiseren van positieve veranderingen in onze sector. We streven naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Nederlands Metaal Convenant is een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, en maatschappelijke organisaties, gericht op verbeteren van milieu, ethische en sociale factoren in de metaalsector. Dit initiatief stimuleert bedrijven om verantwoorde productie- en inkooppraktijken te volgen, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de milieu-impact te verminderen. Het is bovendien ook een pijler voor bewustwording over de gang van zaken die buiten onze directe sfeer van invloed ligt. Als Smart-M omarmen we deze doelstellingen en zetten we ons in voor de naleving ervan.

Onze bijdrage aan het Nederlands Metaal Convenant is tweeledig:

Duurzame Productie: We streven ernaar om onze productieprocessen te verduurzamen. Dit omvat het verminderen van onze directe CO2-uitstoot, het minimaliseren van afval, en het optimaliseren van ons energiegebruik.

Verantwoorde materiaalketen: We hechten veel belang aan een ethische materiaalketen. We werken nauw samen met onze partners, zoals upstream als downstream om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan hoge normen op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieuverantwoordelijkheid. Dit omvat het promoten van eerlijke lonen, veilige werkomstandigheden, en het vermijden van grondstoffen uit conflictgebieden.

Als Smart-M geloven we dat bedrijven een cruciale rol spelen in het realiseren van een duurzamere toekomst. We erkennen dat er nog veel werk te verrichten is, maar we zijn vastbesloten om voortdurend te innoveren en ons in te zetten voor positieve verandering.

Het Nederlands Metaal Convenant is daarom een kans om onze visie op duurzaam ondernemen te verwezenlijken. We bouwen aan een toekomst waarin duurzaamheid en verantwoordelijkheid centraal staan, en we zijn trots om daarin een rol in te spelen.

Smart-M