Smart-Future

Samenwerken aan een mooie toekomst

Samen met andere bedrijven, brancheverenigingen, overheid en maatschappelijke organisaties tekenden we het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’. Het doel van het convenant om internationaal verantwoord ondernemen te bevorderen. Dit doen we door misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de metaalsector terug te dringen.

Smart Verantwoordelijkheid nemen

Metaalconvenant

Door actief deel te nemen aan het metaalconvenant nemen we onze verantwoordelijkheid voor alle aspecten van onze productieketen. Door samen te werken met andere organisaties kunnen we misstanden in onze keten gezamenlijk aanpakken.

Door samen te werken met Smart-M ben je ervan verzekerd dat jouw organisatie met een eerlijke organisatie samenwerkt. Meer weten over het metaalconvenant?

SMART questions

Vragen

Waar komt metaal eigenlijk vandaan? Wat is de invloed van metaal op het milieu? Welke mensen werken er aan metaalwinning? Wat gebeurt er met ons afval? Allemaal vragen waar wij op dit moment geen antwoord op hebben, maar vragen waar we juist wel antwoord op willen hebben!

Wil je meer weten over het convenant? Neem gerust contact met ons op.

Path 7
Path 157